Ackordera eftersträvar att utföra tjänster med en hög kvalité och som står sig på lång sikt. Vi strävar efter att se alternativa lösningar i samförstånd med berörda så långt detta är möjligt. För att göra ett bra arbete jobbar vi kontinuerligt med lärande och utveckling. Vi arbetar nära uppdragsgivaren och, om det finns behov, tillsammans på plats hos uppdragsgivaren.

Vi lämnar naturligtvis referenser på förfrågan.

Ackordera i Sverige AB, Odelmarksgatan 9, 593 34 Västervik | Telefon 070-385 24 80 | E-post: