Ola

Michael Hertin – civilingenjör, lantmätare, grundare

Michael har som konsult flerårig erfarenhet med planering och genomförande av olika typer av exploateringsprojekt. Michael var tidigare förrättningslantmätare i Lantmäteriet.

E-post:

Mobil 070-385 24 80

 


Ackordera i Sverige AB, Odelmarksgatan 9, 593 34 Västervik | Telefon 070-385 24 80 | E-post: