Ackordera betyder förhandla; komma överens, avtala och det är också kärnan i Ackorderas konsultverksamhet, att hitta lösningar vid markåtkomst i samband med exploatering.

Ackordera samarbetar med andra konsulter inom fastighetsvärdering, markförhandling, vägprojektering m.m. och utför alla slags uppdrag, små som stora eller fleråriga projekt.

 Ackordera i Sverige AB, Odelmarksgatan 9, 593 34 Västervik | Telefon 070-385 24 80 | E-post: